Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

22. Orientering om Natur- og Miljøklagenævns afgørelse vedrørende beklædning af husfacade på Ørskovbakken 64, Snejbjerg

Sagsnr.: 02.34.02-P19-132-16 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Orientering om Natur- og Miljøklagenævns afgørelse vedrørende beklædning af husfacade på Ørskovbakken 64, Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. august 2016, pkt. 194, blev udvalget orienteret om forvaltningens afgørelse.

Forvaltningens afgørelse den 28. juni 2016 gav ikke mulighed for at anvende naturskifer som facadebeklædning i det omfang, som det blev ansøgt på ejendommen Ørskovbakken 64, Snejbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Ejeren har efterfølgende påklaget Herning Kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Natur- og Miljøklagenævnet giver Herning Kommunes medhold i afgørelsen og udvalget orienteres hermed. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse