Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Orientering om kvartalsmøde med taxa

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-16 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om kvartalsmøde med taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden udenfor bestillingskontoret.

Politiet deltager, hvis de finder det hensigtsmæssigt i forhold til dagsordenen.

 

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

Sagsfremstilling

Referatet fra mødet den 5. december 2016 er vedlagt.

 

I 2017 er følgende datoer blevet fastsat og godkendt for kvartalsmøder:

2. marts 2017 kl. 9:30-11:30

13. juni 2017 kl. 9:30-11:30

4. september 2017 kl. 9:30-11:30

7. december 2017 kl. 9:30-11:30

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat - kvartalsmøde 5. december 2016