Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

14. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling - opgradering af publikumsfaciliteter, Løvbakke Naturcenter

Sagsnr.: 17.04.16-P20-1-15 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling - opgradering af publikumsfaciliteter, Løvbakke Naturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, Skov og Naturområder til udvidelse af publikumsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne Områder, og at udgiften finansieres af det på samme serviceområde afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 1,9 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, Skov og naturområder til udvikling af publikumsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter (stednr. 020094). Forbedringen består i, at skabe bedre toiletforhold og flere parkeringspladser til de mange besøgende. Driften af faciliteterne afholdes indenfor Teknik og Miljøs ordinære driftsramme på Serviceområde 04, Grønne områder.

 

Baggrunden for udviklingen af supplerende publikumsfaciliteter i området er et stødt stigende antal besøgende, der langt overstiger kapaciteten i de nuværende faciliteter særligt for toiletter og parkeringspladser. Forbedringen skal imødekomme det store besøgstal i og omkring Naturcentret, så det også fortsat bliver en god oplevelse at besøge og benytte stedet, som anvendes til mange forskellige formål.


Forvaltningen vil undersøge muligheden for fundraising og udvalget vil få forelagt en ny særskilt sag, når forvaltningen har udarbejdet løsningsforslag, som kan bidrage til udvikling af Løvbakke Naturcenter.

Økonomi

Det indstilles, at rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020094, Løvbakke Naturcenter, frigives.

 

Driften af faciliteterne afholdes indenfor Teknik og Miljøs nuværende driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020094 Løvbakke Naturcenter,

 

at anlægsudgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020094 afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2017.

 

at driften af de nye publikumsfaciliteter finansieres via de ordinære midler på Serviceområde 04, Grønne områder.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.