Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

23. Godkendelse af takster 2017 for 2 vandforsyningsselskaber

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-16 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takster 2017 for 2 vandforsyningsselskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

De to sidste vandforsyningsselskaber har sendt takster for 2017 til godkendelse i henhold til vandforsyningsloven.

Taksterne for de øvrige vandforsyningsselskaber blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. december 2016, pkt. 283.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne for 2017 for de to vandforsyningsselskaber godkendes.

Sagsfremstilling

Hammerum Vandværk og Fasterholt Vandværk har fremsendt takster for 2017.

Hammerum Vandværk er omfattet af vandsektorloven og har først den 5. december 2016 fået endelig afgørelse om deres økonomiske ramme.

Fasterholt Vandværk har skiftet bogholder i efterår 2016 og derfor været forsinket i arbejdet.

 

Forvaltningen har gennemgået takster, regnskaber og budgetter for de to vandforsyninger. Udformning og beregning af takster overholder beskrivelsen i regulativet.

Tilslutningspriserne for begge selskaber er fremskrevet med standardtal for prisudvikling.

 

Hammerum Vandværk hæver prisen både for det variable og faste bidrag. Dette skyldes, at prisen tidligere har været presset ned af prisloftet i henhold til vandsektorloven. Det vil sige selskabet har haft underskud de sidste år. Der er nu ændret i reglerne i forhold til selskabets mulighed for indtjening, samtidig har selskabet fået en ekstra skatteregning i 2015. Dækning af udgiften til Told og Skat på 1.250.000 kr. er fordelt over de næste 4 år. Den fastsatte økonomiske ramme giver mulighed for en større stigning end den selskabet har valgt.

 

Fasterholt Vandværk har uændrede vandpriser i 2017. Selskabet har en god økonomi og ingen planlagte større investeringer.

 

Det fremgår af bilaget ”Oversigt 2017 takster for vandforsyningsselskaber” hvilke selskaber, der har sat prisen for vand op eller ned.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne for de to vandforsyningsselskaber godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at takstblad 2017 for de to vandforsyningsselskaber Hammerum Vandværk og Fasterholt Vandværk godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Hammerum Vandværk takstblad 2017
  • Fasterholt vandværk takstblad 2017
  • Oversigt 2017 takster for vandforsyningsselskaberne