Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Anlægsregnskab for to udstykninger - Klinten i Kibæk og Bjerregårdvænget i Timring

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-16 Sagsbehandler: Jan William Mærcher  

Anlægsregnskab for to udstykninger - Klinten i Kibæk og Bjerregårdvænget i Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.

 

 

Der har været nettoindtægter på i alt 1.190.939 kr. for ovenstående udstykningsområder.

I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.

 

Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.

Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af

grunde og arealer.

Tilbagebetalingen udgør i alt 787.675 kr.

 

Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoindtægter på 403.264 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger. Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

  

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.

 

002057 Klinten i Kibæk

Udstykningen er påbegyndt i 2005. Der var oprindeligt planlagt 51 grunde. Heraf er 10 grunde solgt som dobbeltgrunde, og der er bygget 46 parcelhuse.

  

003025 Bjerregårdvænget i Timring

Området er udlagt til storparceller til let blandet bolig og erhverv samt hobbylandbrug.

Området blev udstykket i 2004 og består af 10 grunde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.