Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

26. Ekspropriation

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Ekspropriation