Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

16. Orientering om beslutningsoplæg vedr. udvikling af "Blå Rum" ved Fuglsang Sø

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Orientering om beslutningsoplæg vedr. udvikling af "Blå Rum" ved Fuglsang Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

                     

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anne Kirstine Kjær

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget blev 4. december 2017, pkt. 143 præsenteret for beslutningsoplæg vedr. udvikling af "Blå Rum" ved Fuglsang Sø til udvalgets stillingtagen.

 

På mødet drøftede udvalget beslutningsoplægget, som afsæt for det videre arbejde frem mod præsentation af projektoplæg på budgetkonferencen i april 2018, og besluttede at eventuelle supplerende bemærkninger medtages i det videre forløb. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede samtidig, at sende sagen til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltingen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget gennemførte den 19. maj 2017 en studietur ud fra temaet ”Blå Rum”. På studieturen besøgte udvalget henholdsvis Jels Søbad i Rødding, Vejen Kommune, Byg det op Broen/ Multibro i Kolding Kommune og Det flydende Kajakhus i Vejle Kommune.  

 

Formålet med turen var at indhente viden og inspiration vedr. udviklingstendenser og aktivt udeliv, og hvordan et aktivt udeliv ved bl.a. Fuglsang Sø kan understøttes i tæt dialog med brugere, interessenter og fonde.

 

I forlængelse heraf blev udvalget i august 2017 præsenteret for et foreløbigt ideoplæg, hvor det blev besluttet, at forvaltningen arbejder videre med oplægget mhp. inddragelse af evt. nye interessenter, eksempler fra andre steder i landet og muligheden for at inddrage andre søer i Herning Kommune.

Der åbnes dialog med fonde og andre forvaltninger i Herning Kommune og præsenteres et beslutningsoplæg for udvalget i december.

 

Jf. indgået budgetforlig i september 2017 ønsker byrådet ved budgetkonferencen i foråret 2018 at blive præsenteret for et oplæg til etablering af faciliteter ved Fuglsang Sø særligt til lystfiskere, triatleter, kajakroere og vinterbadere.

 

Beslutningsoplæg

I forlængelse af ovenstående har der på tværs af forvaltninger og i samarbejde med brugerklubber og Lokale og Anlægsfonden været afholdt et workshop forløb med afsæt i følgende udviklingskriterier:

 

  • Fortællingerne 
  1. De fælles værdier
  2. De fremtidige personlige fortællinger

 

  • Konkrete temaer og formgivningsrefleksioner 
  1. Temaer og refleksioner fra processen
  2. Praktiske perspektiver

 

  • Yderligere perspektiver for området.

 

Opsamlingen fra workshop forløb understøtter, via kortlægning af brugermønster og fremtidige ønsker og behov, en fælles facilitet på tværs af mange aktører under samme tag. En facilitet, som tilgodeser såvel de organiserede som de mere selvorganiserede brugere og aktiviteter.

 

Multifunktionalitet, åbenhed og almen tilgængelighed går hånd i hånd med fortællingen om det gode liv ved søen og aktiviteter på tværs af de mange brugere, som gerne vil hinanden, samt hvordan søen kan sættes i spil på en ny måde.

 

Samtidig er der indtænkt en række konkrete og praktiske overvejelser, og hvordan projektet knytter naturligt an til og indgår i sammenhæng og synergi med omgivelserne.

 

Opsamling fra workshop forløb kan ses her: Fuglsang Søbad, ideoplæg august 2017

 

Seneste indberettede medlemstal for de 4 brugergrupper:

 

 

Herning Kajakklub

Herning Ikast Lystfiskerforening

Team Triathlon Herning

Vinterbadere, Den gule Badeand

Antal medlemmer

134

heraf 55 u. 25 år

430

heraf 50 u. 25 år

102

heraf 3 u. 25 år

*78

 

* Vinterbaderne har en facebookgruppe, som pt. består af 78 medlemmer

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.