Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

17. Orientering om sammensætning af lokalt naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

Sagsnr.: 01.02.03-P17-2-16 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Orientering om sammensætning af lokalt naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gert Thorhauge Andersen, Andreas Boyschau

Sagsresume

Udvalget orienteres om sammensætning af medlemmer i det lokale naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner.

 

Sagen behandles den 22. januar 2018 i Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget blev på møde den 4. december 2017, sag nr. 233 orienteret om nedsættelse og sammensætning af lokal naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at Herning Kommunes observatørpost skulle besættes med en politiker.

 

Naturrådet skal være nedsat inden 15. januar 2018. Rådet skal inden den 15. juli 2018 have afleveret anbefalinger til kommunerne om retningslinjer m.m. for kommunernes udpegning af et Grønt Danmarkskort, som efterfølgende forventes udsendt som et tillæg til Kommuneplanen.

 

Ikast-Brande Kommune er fælles sekretariatskommune for Naturrådet. Som det fremgår af vedlagte bilag har Ikast-Brande Kommune, på baggrund af fremsendte ønsker om optag i det lokale Naturråd for de fire kommuner, truffet afgørelse om sammensætning af medlemmer af Naturrådet, som omfatter både erhvervsinteresser og grønne interesser.

 

 

De 14 medlemmer og udpegede suppleanter af Naturrådet fremgår af skemaet. Dertil kommer fire observatører, som i Viborg er en embedsmand  hvor

der er i Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern Kommune udpeges en politisk observatør.

 

18 havde søgt om optag i Naturrådet, som max. kan bestå af 20 medlemer. Men som det fremgår af bilaget, opfylder kun 14 kriterierne for optag jfr. vejledning om etablering af lokale naturråd.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Naturråd - afgørelse om sammensætning