Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Orientering om klagenævnets afgørelse i sag om miljøgodkendelse til Trehøje Døre A/S

Sagsnr.: 09.02.00-P19-22-15 Sagsbehandler: Inge Hansen  

Orientering om klagenævnets afgørelse i sag om miljøgodkendelse til Trehøje Døre A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU
x

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sag om revurdering af miljøgodkendelse til Trehøje Døre A/S, Fabriksvej 6 og Nordtoften 14, 6973 Ørnhøj.

 

Klagenævnet har:

 • stadfæstet vilkår om årlig måling af, hvor meget træstøv, der udledes gennem skorstenen
 • ophævet vilkår om, at virksomheden ved beregning skal eftervise, at grænseværdien for træstøv i omgivelserne (B-værdi) ikke overskrides med den eksisterende skorstenshøjde.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunen meddelte den 19. april 2016 miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse til Trehøje Døre A/S.

 

Trehøje Døre A/S påklagede afgørelsens vilkår om måling af, hvor meget træstøv, der udledes til luften, og vilkår om beregning af om grænseværdien for træstøv i omgivelserne (B-værdien) er overholdt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Klagenævnet har:

 • stadfæstet vilkåret om årlig måling af, hvor meget træstøv, der udledes gennem skorstenen.
  Vilkåret svarer til standardvilkår, der er fastsat i en bekendtgørelse, og som kommunen er forpligtet til at fastsætte i en miljøgodkendelse.
 • ophævet vilkåret om, at virksomheden ved beregning skal eftervise, at grænseværdien for træstøv i omgivelserne (B-værdi) ikke overskrides med den eksisterende skorstenshøjde.
  Vilkåret er ikke et standardvilkår, men det blev fastsat, da virksomheden ikke forinden havde dokumenteret, at B-værdien er overholdt med den eksisterende skorstenshøjde.
  Klagenævnet begrunder ophævelsen med, at der ikke er tale om et standardvilkår, og at der ikke er en særlig begrundelse for at fastsætte vilkåret, da kommunes overslagsberegning viser, at B-værdien er overholdt med den eksisterende skorstenshøjde og det eksisterende filters forventede effektivitet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet