Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Valg af Teknik- og Miljøudvalgets formand og -næstformand

Sagsnr.: 00.22.02-A00-4-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af Teknik- og Miljøudvalgets formand og -næstformand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Der henvises til Byrådets beslutning på det konstituerende møde om udpegningen af udvalgsformand og -næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Joan Hansen (V) vælges til udvalgsformand,

 

at Erling Præstekjær (O) vælges til udvalgets næstformand.
Borgmesteren indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.