Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

14. Frigivelse af anlægsbevilling til allergivenlig beplantning 2018

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Nichlas Bøge Øgendahl  

Frigivelse af anlægsbevilling til allergivenlig beplantning 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

I budgettet for både 2017 og 2018 er der på baggrund af strategien for allergivenlig beplantning, vedlagt i bilag, afsat en pulje på 1,018 mio. kr. til udskiftning af højallergene træer. Rådighedsbeløbet afsat i 2017 er frigivet på byrådsmøde den 7. marts 2017, pkt. 54.

 

Puljen kan søges af boligforeninger, grundejerforeninger, daginstitutioner og skoler til udskiftning af ét eller flere højallergene træer, på et offentligt tilgængeligt areal inden for tætte boligområder i byzone. Den efterfølgende drift af træerne påhviler ansøger og ejer af arealet.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til fortsættelse af projektet om allergivenlig beplantning i 2018. 

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling.

Sagsfremstilling

De indkomne ansøgninger behandles efter først til mølle-princippet og en konkret vurdering. Tilsagn gives til udskiftning af allergene træarter under forudsætning af, at træet ikke er sikret ved fredning eller vurderes at have en særlig historisk eller æstetisk betydning i bybilledet.

 

Puljen formidles via annonce i Herning Folkeblad, information på Herning Kommunes hjemmeside og via Facebook.

 

I efteråret 2017 er der udskiftet omkring 100 træer. De udskiftede træer er placeret på skoler og institutioner, samt ved boligforeninger og ejerforeninger. Mange steder har det været muligt at forene ønsket om et mere allergivenligt miljø, og samtidig give træerne en bedre placering.

Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095 strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095, Strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. på samme stednr. i 2018. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Strategi for allergivenlig beplantning i Herning Kommune