Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

28. Ekspropriation af privat vej til offentlig vej

Sagsnr.: 05.00.00-G00-11-17 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Ekspropriation af privat vej til offentlig vej