Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

29. Salg af ejendom

Sagsnr.: 82.02.00-G10-6-17 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Salg af ejendom