Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

25. Orientering om referat af Landbrugsrådsmøde

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om referat af Landbrugsrådsmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Der foreligger referat fra Landbrugsrådsmødet den 28. november 2017.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, hvor det skiftevis arrangeres af Sagro og Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er afholdt landbrugsmøde på Rådhuset den 28. november 2017, hvor følgende punkter blev behandlet:

- Status på miljøgodkendelser/tilsyn på landbrug

- Status på ny lovgivning i forbindelse med godkendelser

- Natura 2000 grænser

- Markvanding

- Registrering af sten- og jorddiger i Herning Kommune

- Naturråd

- §3 udpegninger

- Status på vandløbsvedligeholdelse

- Administration af okkeranlæg

- Brugertilfredshed på vandløbsvedligeholdelsen 2017

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat af landbrugsrådsmødet den 28-11-2017 - dagsorden