Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

3. Valg af repræsentanter til råd mv. indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Valg af repræsentanter til råd mv. indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udpegning af repræsentanter til udvalg, råd og styregrupper m.v.

 

Forvaltningen anbefaler, at der vælges repræsentanter til de nævnte råd mv.

Sagsfremstilling

Råd, nævn m.v.:

 

Repræsentanter:

Ekspropriationer inden for Teknik- og Miljøudvalgets område

 

Alle udvalgets medlemmer

undtaget formanden - der udpeges 1 repræsentant til hver ekspropriation, når behovet opstår.

Det tilstræbes, at den repræsentant, der udpeges til den enkelte ekspropriation ikke har nogen væsentlig interesse i det pågældende område.

 

Grundvandsrådet

 

2 repræsentanter

0 - 2 møder pr. år - afhængig af behov

 

Grønt Råd

 

2 repræsentanter

Deltgelse i 1 møde pr. år  

Landbrugsrådet

 

2 repræsentanter

2 møder pr. år

 

Limfjordsrådet

 

2 repræsentanter

Ca. 4 møder pr. år

 

Færdselssikkerhedsudvalget

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget

 

Kvartalsmøder med Taxa

 

 2 repræsentanter

Deltagelse i 2 møder pr. år

 

 Observatør i Naturrådet (Grønt Danmarkskort)

 

 1 repræsentant + 1 suppleant

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der vælges repræsentanter til de nævnte råd mv.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Karlo Brondbjerg og Jens-Bernhard Knudsen blev udpeget som primære repræsentanter ved ekspropriationer.

Anne Marie Søe Nørgaard og Lone Børlum blev udpeget til Grundvandsrådet.

Jens-Bernhard Knudsen og Erling Præstekjær blev udpeget til Grønt Råd.

Anne Marie Søe Nørgaard og Jens-Bernhard Knudsen blev udpeget til Landbrugsrådet.

Joan Hansen og Anne Marie Søe Nørgaard blev udpeget til Limfjordsrådet.

Joan Hansen blev udpeget til Færdselssikkerhedsudvalget

Joan Hansen og Erling Præstekjær blev udpeget til Kvartalsmøder med Taxa.

Anne Marie Søe Nørgaard blev udpeget til observatør i Naturrådet, og Lone Børlum blev udpeget som suppleant.