Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

20. Orientering om møde i Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der har været møde i Grønt Råd 30. november 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at referat fra mødet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Grønt Råd er sammensat af repræsentanter fra en række interesseorganisationer samt 2 medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget, som hidtil har deltaget i 1 ud af 4 årlige møder.

 

Der var 8 punkter på dagsordnen den 30. november:

  • Drøftelse med Teknik- og Miljøudvalget
  • Brugertilfredshedsundersøgelse og erfaringer omkring vandløbsvedligeholdelse
  • Friluftsrådets rapport om tilgængelighed
  • Ny app og nyt kort til friluftsliv
  • Museum Midtjyllands planer for fremtiden
  • Status for Løvbakke Dyrehave og Naturcenter
  • Justering af Natura 2000-grænserne
  • Status på arbejdet med Nationalpark Skjern Å

 

Referat fra mødet er vedlagt til orientering.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referat fra Grønt Råds møde 30. november 2017 tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat