Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

9. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse

Sagsnr.: 05.12.10-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,650 mio. kr. afsat til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 Renovering af gader og veje i f.m. kloakfornyelse, afsat 1,650 mio. kr. i 2018.

 

Beløbet foreslås anvendt til renovering af kantsten, fortove og rendestensbrønde i forbindelse med fornyelse af kloaksystemet i Brogade, Møllevænget og Møllegaardsvej i Kibæk.

 

Arbejderne indgår i en samlet helhedsplan med de af Byplanudvalget afsatte midler til forskønnelse af gaden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,650 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 - Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,650 mio. kr. i 2018 på samme stednr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.