Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

11. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af ventilationsanlæg på Tre Birke

Sagsnr.: 82.07.00-P00-7-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af ventilationsanlæg på Tre Birke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af ventilationsanlæg på det beskyttede værksted Tre Birke, Dueoddevej 9, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 559097 Udskiftning af ventilationsanlæg, Tre Birke på serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 26. april 2016 pkt. 114, 2,029 mio. kr. til serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til udskiftning af ventilationsanlæg på det beskyttede værksted Tre Birke, Dueoddevej 9, Herning.

 

Anlægsprojektet omfatter løsning af problemer med indeklimaet i værksteds- og kontorbygningerne.

 

Der er etableret et centralt ventilationsanlæg på 1. sal og i stueetagen er etableret decentral ventilation med microventilatorer. Arbejdet er færdiggjort ultimo 2017.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

559097

Udskiftning af ventilationsanlæg, Tre Birke

2.029.000

1.224.258

804.742

 

Oprindeligt var påtænkt etablering af centralt ventilationsanlæg i hele bygningen. Bygningens udformning gjorde det imidlertid vanskeligt at realisere denne løsning inden for den økonomiske ramme.

 

Der blev foretaget en ny beregning af ventilationsbehovet, hvor det viste sig, at behovet for ventilation ikke var det samme i hele bygningen. Derfor var det muligt at vælge en væsentlig billigere løsning med decentral ventilation i stueetagen, hvor der primært foregår værkstedsaktiviteter.

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.