Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

7. Høringssvar - Statens togtrafikplan 2017 - 2032

Sagsnr.: 30.10.40-I02-1-16 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Høringssvar - Statens togtrafikplan 2017 - 2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Line Engell Nørby

Sagsresume

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 er fremsendt til høring.

 

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte forslag til høringssvar godkendes.

Sagsfremstilling

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 er fremsendt til høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører m.fl. Høringssvar skal fremsendes senest den 26. februar 2018.

 

Trafikplanen redegør for Statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med Staten.

 

Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter:

 

Der er udarbejdet forslag til høringssvar, som indeholder følgende væsentlige forhold som har stor betydning for Herning Kommune:

 

1.       Direkte togforbindelser uden skift til Odense og København ønskes opretholdt

          og styrket frem mod en direkte opkobling på Timemodellen.

2.       Der ønskes etableret ½-times betjening mellem Herning og Vejle. Hyppige

          togafgange til Herning som det naturlige knudepunkt vil sikre attraktive

          forbindelser de Midt- og Vestjyske strækninger imellem.

3.       Øvrige forhold.

 

Link til trafikplanen:  http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Trafikale-analyser/Trafikplan-for-den-statslige-jernbane-2017.aspx

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Udvalgets bemærkninger indarbejdes i høringssvaret.

Bilag

  • Høringssvar statens trafikplan 2017 2032 Herning Kommune