Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

6. Temadrøftelse af nyt bybusudbud

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Temadrøftelse af nyt bybusudbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Lene Ahle Skoubo, Line Engell Nørby

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2017, pkt. 133 fik udvalget forelagt en analyse af bybusnettet i Herning.

Udvalget besluttede, at analysen skulle danne baggrund for det videre arbejde med en egentlig revision af bybusnettet.

 

Forslag til en revision af bybusnettet i Herning samt forslag til udbudsprocessen videre forløb fremlægges på mødet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til revision drøftes.

Sagsfremstilling

 Analysen, der blev præsenteret for udvalget i august 2017, og som indeholder de første tanker om et nyt bybusnet i Herning, vedlægges igen til orientering.

 

Midttrafik og forvaltningen har med baggrund i analysen udarbejdet forslag til revision af bybusnettet, herunder fremtidig bybusbetjening af DNV-Gødstrup.

 

Hovedpunkterne i forslaget:

 • Linjerne rettes ud og forenkles, hvilket giver direkte og hurtige ruter
 • Samme rute ud og hjem
 • Kortere rejsetid og højere frekvens på hovedparten af linjerne
 • Forenkling af linjerne, så der ikke er så mange varianter med forskellige ruter
 • Busbetjening til Gødstrup medtages

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til revision af bybusnettet drøftes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget drøftede forslag til revision af bybusnettet med fokus på linjeføringer.

Udvalgets bemærkninger indgår i det videre arbejde, og sagen forelægges på ny den 19. februar.

 

Bilag

 • Bybusanalyse Rambøll/Midttrafik 20170809.pdf
 • Linier til Politikere_2018-01-18
 • Nuværende - ALLE linier
 • Forslag a - ALLE linier
 • Påstiger gennemsn pr dag 2017
 • Rev.Tidsplan_18012018