Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

185. Frigivelse af rådighedsbeløb til tagkonstruktion på Holtbjergskolen

186. Lukning af baneoverkørsler ved Kibæk

187. Orientering om driftplaner for de grønne områder i den nordlige del af Herning Kommune

188. Orientering om okkeranlæg ved Pårup Bæk

189. Orientering om møde i Grønt Råd

190. Orientering om klagenævnsafgørelse Svenstrupvej 2, Sørvad - stadfæstelse af afslag til træterrasse i vandløb.

191. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 30 til spildevandsplanen for boligområde Snejbjerg Gl. Skole

192. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan 2015 - 2025

193. Bindstowvej 20, Ovstrup Hede - etablering af udkigstårn og parkeringsplads

194. Strandkrogen 28, Sunds - Dispensation fra lokalplan

195. Skolegade 27, Herning - etablering af tagterrasse i skelbræmmen

196. Fuglsang Næs 11A - ombygning af tagterrasse til bolig

197. Gødstrup Søvej 9 - opførelse af showroom uden for byggefelt

198. Krogstrupvej 20, Snejbjerg - husstandsmølle

199. Omprioritering serviceområde 1-9, budget 2017 og frem

200. Mødekalender 2016

201. Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi

202. Vejprojekt

203. Orientering om tildeling af tilladelser til taxikørsel under bestillingskontoret Herning Taxa

204. Meddelelser