Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

203. Orientering om tildeling af tilladelser til taxikørsel under bestillingskontoret Herning Taxa

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-15 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering om tildeling af tilladelser til taxikørsel under bestillingskontoret Herning Taxa