Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

190. Orientering om klagenævnsafgørelse Svenstrupvej 2, Sørvad - stadfæstelse af afslag til træterrasse i vandløb.

Sagsnr.: 01.05.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Orientering om klagenævnsafgørelse Svenstrupvej 2, Sørvad - stadfæstelse af afslag til træterrasse i vandløb.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Orientering om klagenævnsafgørelse - stadfæstelse af afslag til træterrasse i Vegen Å.

Sagsfremstilling

Der blev den 4. maj 2015 meddelt afslag på lovliggørende dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til en etableret træterrasse i Vegen Å ved ejendommen Svenstrupvej 2, Sørvad. Ejer påklagede afgørelsen den 1. juni 2015 til Natur- og Miljøklagenævnet, der den 13. august stadfæstede kommunens afgørelse om afslag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Klagenævnsafgørelse