Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

189. Orientering om møde i Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 3. september 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 3. september 2015. Der var 10 punkter på dagsordnen: 

 • Naturspot
 • Forsknings- og Formidlingsstrategi for Museum Midtjylland
 • Ny affaldsplan
 • Naturråd
 • Dyrehaven, nyt areal og fortidsmindepleje
 • Naturstyrelsens § 3-opdateringsprojekt
 • Infobrev til lodsejere med beskyttet natur
 • Kortlægning af natur i Herning Kommune
 • Friluftslivsstrategi - status
 • Udviklingsplaner for parker i Herning Kommune

 

Referatet er vedlagt.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Referat