Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. maj 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

126. L90 - vedtægtsændring - Holstebro genindtræder

127. Orientering: Status på Herning Cykler og cykelregnskab 2012

128. Bredgade vest, Herning - Åbning for sivetrafik

129. Åvænget / Silkeborgvej 128, Herning - Opklassificering af privat vej til offentlig vej

130. Skolegade, Aulum - ny fodgængerovergang

131. Kontraktforlængelse på lokale ruter 140 og 150

132. Orientering: Resultat af asfaltlicitation

133. Revision af regulativ for almene vandværker i Herning Kommune

134. Snejbjerg Hovedgade 36 - Dispensationer til lokalplan 51.C2.1

135. Farvergårdvej 5, Herning - Dispensation til overskridelse af byggelængde i skelbræmmen

136. Løgagervej 38, Ørnhøj - Opførelse af husstandsmølle

137. Husstandsmølle, Kølkærvej 56, Hauge

138. Granvænget 12, Herning - Fritagelse fra tilslutningspligten til fjernvarme

139. Skolevænget 6A, Haderup - Ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning

140. Skovvænget 75, Haderup - Ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme

141. Grønt regnskab 2012

142. Budget 2014-17

143. Dispensation til skovrejsning i bufferzone til vindmølleområde

144. Vesterholmvejs forlængelse

145. Naturplejen i Løvbakkerne m.m.

146. Herning Flyveplads - Regnskab 2012

147. Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2014

148. Ansøgning om lån

149. Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning

150. Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning

151.