Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. maj 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

130. Skolegade, Aulum - ny fodgængerovergang

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-13 Sagsbehandler: Thomas Bøgh  

Skolegade, Aulum - ny fodgængerovergang

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er vurderet på mulighederne for placering af et nyt signalreguleret fodgængerfelt på Skolegade i Aulum.

Sagsfremstilling

Skolegade er ret trafikeret og forløber midt igennem Aulum.

 

Med henblik på at skabe en ny trafiksikker overgang for de bløde trafikanter på Skolegade er der vurderet på følgende 2 muligheder for placering af et nyt signalreguleret fodgængerfelt.

 

Ved Østergade

Her er der mulighed for at etablere en signalreguleret fodgængerovergang ved Syrenvejs udmunding i Skolegade i forbindelse med det eksisterende helleanlæg. Signalanlægget udføres som et "rødlyssignal", hvilket indebærer, at der er konstant rødt lys for trafikanter, der kører ad Skolegade. Ved hjælp af spoler i vejen, der "anmelder" kørsel, skifter lyset automatisk til grønt lys, såfremt der ikke er fodgængere, der er ved at passere i overgangen.
 
Denne type lysregulering, dæmper automatisk hastigheden i Skolegade, såfremt man kører hurtigere end de lovlige 50 km/t, og ikke vil køre over for rødt lys. Hvis man der imod kører med de lovlige 50 km/t, når lyset at skifte til grønt, inden man passerer overgangen.

 

Der bemærkes, et der ikke er cykelsti mellem fodgængerovergangen og Østergade samt på den vestlige del af Østergade.

 

 

Sjællandsgade/Grønsværen

Her er der mulighed for at etablere en fodgængerovergang, som understøttes af et trykstyret signalanlæg.

Signalanlægget kan muligvis også udføres som et "rødlysanlæg", men det vil kræve anmeldelse af sidevejstrafikken, som vil komplicere og fordyre projektet væsentligt.

 

 

 

De 2 placeringsmuligheder er vist på nedenstående oversigskort.

 

[image] 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter mulighederne for placering af et nyt fodgængerfelt i Skolegade.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der etableres et nyt fodgængerfelt med tryksignal ved Østergade / Skolegade i Aulum.