Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. maj 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

147. Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2014

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2014