Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. maj 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

150. Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning

Sagsnr.: 06.00.00-P19-127-10 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning