Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

203. Orientering: Kvartalsmøder 2014

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Orientering: Kvartalsmøder 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
    x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa, vognmændene udenfor bestillingskontoret samt en repræsentant for Politiet.

 

Referat fra møde 25. september 2014 fremsendes til orientering.
 
I 2014 resterer et møde, som er fastlagt til afholdelse 25. november 2014 kl. 10.00-12.00. På dette møde deltager repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat for kvartalsmøde 25. september