Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

209. Orientering: Politianmeldelse for afbrænding af affald

Sagsnr.: 09.17.00-K08-27-14 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering: Politianmeldelse for afbrænding af affald