Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

211. Orientering: Politianmeldelse af overproduktion af kvæg

Sagsnr.: 15.00.00-P19-189-07 Sagsbehandler: Sirid Marie Kaatmann  

Orientering: Politianmeldelse af overproduktion af kvæg