Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

129. Temaorientering om miljøgodkendelser og håndhævelser

Sagsnr.: 09.00.00-K07-1-18 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Temaorientering om miljøgodkendelser og håndhævelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Orientering om miljøgodkendelser til virksomheder og håndhævelse af miljøkrav overfor virksomheder og landbrug.

Sagsfremstilling

Efter anmodning fra udvalget på mødet den 19. marts 2018 gives en orientering om følgende:

- Miljøgodkendelser til virksomheder, herunder omfang, indhold og sagsbehandlings-

  tider.

- Regler og praksis for håndhævelse af miljøkrav overfor virksomheder og landbrug,

  herunder henstillinger, indskærpelser, påbud og politianmeldelser. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.