Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

131. Navngivning af nyt boligområde i Gullestrup

Sagsnr.: 05.02.05-G01-4-18 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af nyt boligområde i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ved Violens kvarter i Gullestrup opføres en privat udstykning til boligformål. Der bliver opført etageboliger i 2 plan.

Vejen Engens Kvarter forlænges, og der etableres en ny stamvej til det nye boligområde.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye stamvej navngives Smørblomstens Kvarter

Sagsfremstilling

Alle veje i området omkring udstykningen er navngivet med danske mark- og grøftekantsblomster.

I samarbejde med den private udstykker foreslår forvaltningen, at vejen navngives Smørblomstens Kvarter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejen navngives Smørblomstens Kvarter.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.