Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

135. Orientering om politianmeldelse - utæt gyllebeholder

Sagsnr.: 15.00.00-P19-18-08 Sagsbehandler: Thomas Sneftrup  

Orientering om politianmeldelse - utæt gyllebeholder