Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2016
Mødested: Søgården i Sunds

Dagsordenpunkter

168. Orientering om ansøgning om at blive Årets Friluftskommune i 2016

Sagsnr.: 00.06.04-Ø34-1-16 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om ansøgning om at blive Årets Friluftskommune i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Mathias Utoft Jørgensen

Sagsresume

Temaet for Friluftsrådets pris til "Årets Friluftskommune" er "Planlægning og forvaltning af friluftsliv". Det er vi gode til i Herning Kommune. Forvaltningen har derfor sendt ansøgning til Friluftsrådet om at blive Årets Friluftskommune. Vinderen af prisen hædres med 250.000 kroner, som skal anvendes til medfinansiering af nye friluftsfaciliteter i kommunen. Samtidig får vinderkommunen presseomtale og retten til at markedsføre sig som "Danmarks Friluftskommune".

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Hvad er årets Friluftskommune?

Danmarks Friluftskommune er Friluftsrådets årlige pris, som uddeles til en kommune, der gør en særlig indsats for at fremme friluftslivet. Med prisen følger en kontant præmie på 250.000 kroner. Friluftsrådet vælger hvert år et tema for prisen. I år beskrives temaet således:

 

”I 2016 skal Danmarks Friluftskommune kåres blandt de kommuner, der er bedst til at planlægge og forvalte friluftsliv. Temaet betyder, at kommunerne bliver bedømt ud fra den indsats, de har gjort og vil gøre for at skabe bedre muligheder for naturoplevelser og friluftsliv i kommunen. Friluftsliv og oplevelser i naturen er et velfærdsgode, som alle har ret til. Men mulighederne kommer ikke af sig selv. De skal skabes, udvikles, vedligeholdes og frem for alt prioriteres politisk. Kommunerne spiller en central rolle for udviklingen af de friluftsaktiviteter, befolkningen dyrker. Kommunerne forvalter relevant lovgivning, kommunerne kan stille arealer og faciliteter til rådighed, kommunerne kan støtte initiativer samt planlægge nye og bedre rammer for friluftslivet. Derfor har Friluftsrådet i år valgt at sætte fokus på kommunernes planlægning og forvaltning af friluftsliv.”

 

Hvorfor skal vi ansøge?

Forvaltningen vurderer, at der er en god chance for, at Herning Kommune kan vinde prisen i år. Uddrag af begrundelserne kan ses her:

 

I Herning Kommune får vi ting til at ske, fordi vi vil gøre en forskel for vores borgere og besøgende. Derfor arbejder vi målrettet for at skabe et alsidigt og attraktivt friluftsliv, som er med til at skabe rammerne om det gode liv for borgerne. Herning Kommune fik i efteråret 2015 vedtaget en friluftslivsstrategi, som skal styrke friluftslivet i naturen, parker og byrum. Strategien sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet: Bevægelse, læring, oplevelser og fællesskab. Det er fire temaer, som stiller krav til, at vi samarbejder med borgere og på tværs af forvaltninger og afdelinger.

 

I Herning har vi de senere år etableret flere spændende projekter med stor effekt, og samtidig har en række større friluftslivsprojekter i støbeskeen. Desuden har vi, med den nye friluftslivsstrategi, stort fokus på at fremme vilkårene for friluftsliv bredt. Vi bruger forskellige tilgange til arbejdet med friluftslivet, for at flest mulige borgere og turister får lyst til at prøve kræfter med udeaktiviteter og naturoplevelser. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

 

Hvad får vi ud af det, hvis vi vinder?

Vinderen af konkurrencen "Danmarks Friluftskommune" hædres med 250.000 kroner, som skal anvendes til medfinansiering af nye friluftsfaciliteter i kommunen. I ansøgningen lægges op til, at pengene skal bruges til at medfinansiere et nyt udekøkken på Præstbjerg Naturcenter og nye toiletfaciliteter i Søby Brunkulsleje. Disse faciliteter vil betyde endnu flere oplevelser til borgerne i Herning Kommune. Samtidig får vinderkommunen presseomtale og retten til at markedsføre sig som "Danmarks Friluftskommune". Det at være Årets Friluftskommune, vil blive opfattet som noget positivt for kommunens borgere og potentielle tilflyttere. Titlen vil være med til at sætte fokus på Herning Kommune som godt sted at bo og leve.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Herning Kommunes ansøgning til Danmarks Friluftslivskommune 2016