Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2016
Mødested: Søgården i Sunds

Dagsordenpunkter

142. Orientering om referat fra landbrugsrådsmøde

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering om referat fra landbrugsrådsmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Referat fra det halvårlige landbrugsrådsmøde

Sagsfremstilling

Der har været afholdt Landbrugsrådsmøde den 31. maj 2016 hos Heden og Fjorden, Herning.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, hvor det skiftevis arrangeres af Heden og Fjorden og Herning Kommune.

 

Deltagere i mødet er 2 valgte politikere fra Teknik- og Miljøudvalget, repræsentanter fra Familielandbruget Midtvest/Vestjylland, Herning-Ikast Landboforening, Heden og Fjorden og repræsentanter fra administrationen i Herning Kommune.

 

Vedhæftet er referat og oplæg til de enkelte punkter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Referat landbrugsrådsmøde 31-05-2016 - rettet