Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

30. Hammerum Hovedgade 25 - 27 - Nedlæggelse af privat fællesvej

31. Orientering om udbud bybusser 2019

32. Anlægsregnskab for parkeringshus ved Føtex, Jyllandsgade

33. Anlægsregnskab for istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme.

34. Forsøgsordning med øget genanvendelse ved central sortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

35. Anlægsregnskab for bynære grønne områder og parker 2016

36. Etablering af vandråd

37. Orientering om naturindsatsen 2016

38. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 8 vedr. Engholm Søpark

39. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 10 for Sunds

40. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 11 vedr. Nordre Kirkegård, Herning

41. Kølkærvej 17, Hauge - dispensationsansøgning til placering af gylletank

42. Revidering af kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel

43. Ansøgning om tilladelse til limousinekørsel

44. Anlægsbevilling

45. Meddelelser fra udvalgets medlemmer