Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

43. Ansøgning om tilladelse til limousinekørsel

Sagsnr.: 22.11.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Ansøgning om tilladelse til limousinekørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om 2 tilladelser til limousinekørsel i Herning Kommune.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet 11. januar 2016 at give tilladelse til limousinekørsel i Herning Kommune, herunder til særligt eksklusive biltyper og at forvaltningen bemyndiges til at give tilladelse til kørsel med limousiner.

 

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om 2 tilladelser til limousinekørsel i Herning Kommune. Det er ikke umiddelbart muligt at træffe en afgørelse i sagen, hvorfor den fremsættes til politisk behandling.

 

Forvaltningen anbefaler, at ansøgning om tilladelse til limousinekørsel ikke imødekommes af hensyn til taxi-branchen og servicering af offentligheden.

Sagsfremstilling

Tilladelser til taxikørsel udstedes med hjemmel i Lov om taxikørsel m.v.

 

Af taxibekendtgørelsen fremgår, at limousinekørsel er kørsel, der udføres som repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med en særlig indretning, udstyr og lignende.

 

Ansøger søger om 2 tilladelser til limousinekørsel og ansøger skriver, at han ønsker at satse på bryllupskørsel - både vielser og sølv og guldbryllupper, direktionskørsel, lufthavnskørsel, jubilæumskørsel og sightseeing. Han skriver at han ønsker at tilbyde kunderne ekstra luksus samt ekstra service og pålidelighed, så som velklædte og diskrete chauffører.

 

Ansøger har oplyst, at han vil anvende en BMW 730D og en Audi A6 S-Line. Bilerne er i henholdsvis energiklasse A og A+. Bilerne er indrettet med adraptiv luftundervogn (særlig stødabsorberende), panoramaglastag, solgardiner i bag, sæder med massagefunktion, tonede ruder i bag, varme i bagsæder, trådløst net, 220v i bilen, servolukning af døre, ambientebelysning (situations tilpasset belysning) samt læder i valcona.

 

I note til Karnovs Lovsamling fremgår, at der ved limousinekørsel forstås kørsel i særligt indrettede biler - ofte store luksuriøse biler til repræsentationskørsel, bryllupskørsel, executivkørsel og lignende, der dækker særlige behov, der kun vanskeligt kan foretages af almindelige taxier.

 

Forvaltningen vurderer, at en BMW 730D og en Audi A6 S-Line må betragtes som værende luxuriøse biler.

 

Ansøger oplyser ikke, om han på forhånd har lavet aftaler med virksomheder om direktions- og lufthavnskørsel. 

 

Andre kommuner har udstedt limousinetilladelser efter lignende koncept. Kommunerne har oplyst, at det har skabt splid, misundelse og sure vognmænd i bestillingskontorerne. Bestillingskontorerne ser det som konkurrenceforvridende, da de "gode" ture kan flyttes væk fra bestillingskontorerne. En indehaver af en limousinetilladelse har ikke tilslutningspligt til et bestillingskontor, og kan derfor selv indgå private aftaler med virksomheder, som en vognmand med en taxitilladelse, tilknyttet et bestillingskontor ikke har mulighed for. Indehaveren af limousinetilladelsen kan derved tilbyde virksomhederne en billigere løsning, hvorfor det betragtes som konkurrenceforvridende.

Kommunerne betragter det meste kørsel på deres udstedte limousinetilladelser som almindelig firmakørsel, som sagtens kan varetages af en almindelig taxi.

 

I Holstebro Kommune har de oplevet, at en tur kørt i en bil med limousinetilladelse var billigere end en tur i en taxi. Forvaltningen vurderer, at dette også vil kunne forekomme i Herning Kommune.

Prisfastsættelse for limousinekørsel er ikke underlagt offentlig regulering. En indehaver af en tilladelse til limousinekørsel kan selv fastsætte prisen.

 

Der er i dag ingen tilladelser til limousinekørsel i Herning Kommune. Der har tidligere været 2 tilladelser til "rigtige" limousiner, men disse blev indleveret.

 

Herning Kommune fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området og på alle tidspunkter af døgnet.

Tilladelse til limousinekørsel gives på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for kommunen. 

 

Forvaltningen vurderer ikke, at ansøger med sit forretningskoncept har godtgjort, at der er behov for tilladelser til limousinekørsel i Herning Kommune. Forvaltningen vurderer endvidere, at udstedelse af 2 tilladelser til limousinekørsel ikke vil dække et nyt opstået behov for kørsel, men at der er stor risiko for, at det vil trække kørsel væk fra taxibranchen.

 

Konsekvens ved at tildele ansøger 2 limousinetilladelser:

Hvis der gives tilladelse til limousinekørsel ud fra det forrentningskoncept ansøger søger på, vil det, ud fra et lighedsprincip, være svært at afslå lignende ansøgninger i fremtiden. Dette vil medføre en risiko for, at der vil blive trukket kørsel væk fra taxibranchen. Dermed vil grundlaget for en god betjening af alle kunder på alle tidspunkter af døgnet blive forringet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ansøgningen om tilladelse til limousinekørsel ikke imødekommes af hensyn til taxibranchen og servicering af offentligheden.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.