Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

44. Anlægsbevilling

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Anlægsbevilling