Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

32. Anlægsregnskab for parkeringshus ved Føtex, Jyllandsgade

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1619-07 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Anlægsregnskab for parkeringshus ved Føtex, Jyllandsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for køb af parkeringsdæk i Parkeringshuset ved Føtex i Jyllandsgade.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222013 Parkeringshus ved Føtex på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 2. februar 2010 pkt. 39, 11,5 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik til køb af et parkeringsdæk i Parkeringshuset ved Føtex i Jyllandsgade. Med en forventning om et overskud på anlægsregnskabet er anlægsbevillingen nedskrevet med 2,850 mio. kr. jf. Byrådet den 15. september 2015, pkt. 230. Anlægsbevillingen udgør således 8,650 mio. kr.

 

I forbindelse med handlen er parkeringshuset ved Føtex blevet opdelt i 2 ejerlejligheder. Herning Kommune er ejer af ejerlejlighed nr. 2, som er de nederste dæk i parkeringshuset. Ejerlejligheden indeholder 61 parkeringspladser, og parkeringspladserne er placeret på 2 sammenhængende forskudte dæk.  

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

222013

Parkeringshus ved Føtex

8.650.000

8.570.470

79.530

 

I det bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.