Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

30. Hammerum Hovedgade 25 - 27 - Nedlæggelse af privat fællesvej

Sagsnr.: 05.02.04-K04-1-16 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Hammerum Hovedgade 25 - 27 - Nedlæggelse af privat fællesvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej fra Hammerum Hovedgade til Hammerum Hovedgade 25 og 27.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Ejeren af Hammerum Hovedgade 27 har ansøgt om nedlæggelse af privat fællesvej, der dels forløber over hans ejendom, dels over ejendommen Hammerum Hovedgade 25. Begrundelsen for ønsket om nedlæggelsen er at få plads til opførelse af dobbelt carport. Den skal placeres på en del af vejarealet. Vejen ønskes herefter udelukkende at være privat vej for Hammerum Hovedgade 27.

 

Ejeren af Hammerum Hovedgade 25 har sendt indsigelse mod en nedlæggelse af vejen. Ejendommen har en tinglyst vejret ad omtalte vej. Ejeren af Hammerum Hovedgade 25 oplyser, at han dagligt benytter vejen bl.a. til og fra arbejde, og at den er af vigtighed for ham. Ejendommen Hammerum Hovedgade 25 har også en adgang til Tornebuskvej.

 

Da vejen er af vigtighed for ejeren af Hammerum Hovedgade 25, der har vejret til vejen, skal vejen jf. vejlovens § 72 opretholdes som privat fællesvej.

 

Herning Kommune har som vejmyndighed kun hjemmel til at aflyse en privatretslig tinglyst servitut, såfremt der gennemføres en ekspropriation.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen om nedlæggelse af omtalte private fællesvej.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning
  • Høring
  • Indsigelse mod nedlæggelse