Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

25. Frigivelse af anlægsbevilling til Sunds omfartsvej - følgearbejder

26. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelsen af Vesterholmvej

27. Anlægsregnskab for modernisering af bybusbetjeningen samt udskiftning af bro i Nybro

28. Høring om tilslutning til Rejsekortet

29. Frigivelse af anlægsbevilling byggemodning 2012

30. Anlægsregnskab for Vandløbsrestaureringsprojekter i 2009

31. Udarbejdelse af kommunale handleplaner i forbindelse med Vand- og Natura 2000 planerne

32. Nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri ved Karstoft Å

33. Orientering: "Mere Økologi" - projekt med Økologisk Landsforening

34. Orientering: Parkindsatsen 2011 og prioritering for 2012

35. Orientering: Naturindsatsen i Herning Kommune 2011

36. Orientering: Naturformidlingsindsatsen i 2011 og prioriteringer for 2012

37. Varmeprojektforslag for boligområde ved Vestre Søvej i Sunds

38. Orientering: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævn

39. Orientering: Ændring af regulativ for tømning af bundfældningstanke

40. Orientering: Referat fra Landbrugsrådsmøde den 7. december 2011

41. Orientering om Herning Kommunes grundsalg

42. Ekspropriation til vejformål

43. Orientering: Anmeldelse for overproduktion af kvæg

44. Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning

45. Meddelelser