Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

36. Orientering: Naturformidlingsindsatsen i 2011 og prioriteringer for 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-647-07 Sagsbehandler: Dorte Langborg-Hansen  

Orientering: Naturformidlingsindsatsen i 2011 og prioriteringer for 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsfremstilling

Naturformidlingen har til formål at nå ud til den brede befolkningsgruppe med henblik på at få flere til at bruge kommunens natur og parker. I 2011 har der derfor været fokus på udgivelse af hjemmeside, bookning via mobiltelefon, Løvbakke Naturcenter, offentlige arrangementer samt indvielser, der igen har været en stor succes.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

 

Internet og mobilformidling har været i fokus i naturformidlingen i 2011. Her er udgivet en opdateret hjemmeside for kommunens natur og parker, hvor der blandt andet også er mulighed for at få overblik over gode oplevelsessteder via kort. Samtidig er det blevet muligt at booke kommunens shelters via mobiltelefoner. Derved er det lettere, som bruger, at planlægge en overnatning i det fri, mens Herning Kommune får indblik i hvilke shelterpladser, der bruges. Endelig er der lavet mobilformidling i Mindeparken, hvor man kan ringe op og høre pensioneret stadsgartner Lars Østerbye fortælle parkens spændende historier.

 

Indvielser

Indvielse af Løvbakke Naturcenter og O-løbsposter ved Præstbjerg Naturcenter trak begge mere end 500 gæster til. I Løvbakkerne havde foreninger lagt mere end 2000 frivillige arbejdstimer i etableringen af vikingehytte, guidede ture, biarrangementer og meget mere. Et stort arbejde, der resulterede i, at en lang række lokale foreninger var med til at markere de mange nye muligheder i Løvbakkerne på Skovens Dag.

 

Projektet blev gennemført i et samarbejde med Naturstyrelsen Midtjylland samt en lang række lokale foreninger og var støttet af Miljøministeriets Lokale Grønne Partnerskaber samt Friluftsrådet. Fra maj 2011 til medio januar 2012 har mere end 37.500 besøgt naturcentrets udstilling.

 

Også i Præstbjerg var der tilslutning, da mere en 500 personer mødte op for at markere Herning Orienteringsklub og Herning Kommunes indvielse af 65 faste poster. Et arrangement der også vakte interesse hos pressen, da både aviser og tv mødte op. Mere end 56.000 har besøgt Præstbjerg i 2011, hvilket er flere end de to foregående år.

 

Naturvejledning

Mere end 1.500 personer har været med på kommunens offentlige ture. Her har der været udbudt ture i forbindelse med det Blå Flag ved Fuglsang Sø, indvielser ved Løvbakkerne og Præstbjerg. Endvidere var mere end 450 gæster mødt op til ”Levende mus og dukketeater”, ”Dådyrbrunst og hjortekød” samt ”Hedenisser og julefår”.

 

Kommende Nationalpark Skjern Å

Trods udskydelsen af udnævnelse af Skjern Å til nationalpark, er der sket en række ting i Skjern Å området. Jørn Rønnaus landart "Laks" er blevet færdig og ligger klar til indvielse i marts 2012. Der har været afholdt guidekursus for lokale formidlere, hvor 18 personer blev klædt på med naturformidlingsteknikker, oplevelsesøkonomi, interessemodsætninger, færdsel i naturen og meget mere. Endelig bliver der arbejdet med udviklingen af en applikation til smartphones, så gæster får lettere ved at finde de gode og spændende steder i området.

  

I 2012 vil der udover de ovennævnte projekter også være fokus på udviklingen af Feldborg-området, formidlingen af Søby, Gødstrup samt kulturmiljøerne i Ørre-Nybro med Helenes Hus, Nasaret og Nygaard Gl. Skole. Endvidere vil der blive arbejdet på opgradering af formidling i forhold til kulturmiljøer, videreudvikling af mobil og smartphone formidling samt udvikling af hjemmesiden, så endnu flere får mulighed for at opleve de grønne perler, der er i Herning Kommune.

  

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at  orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Evaluering Formidlerforum Skjern Å 2011
  • Evaluering naturformidling 2011