Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

25. Frigivelse af anlægsbevilling til Sunds omfartsvej - følgearbejder

Sagsnr.: 05.01.11-P19-2-09 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til Sunds omfartsvej - følgearbejder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 9.834.000 kr. til fortsættelse af igangværende projekt.
 
Anlægsprojektets årlige afledte driftsudgift fra 2013 og fremefter er beregnet til 560.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at er meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb  til forbrug i 2012, at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, samt at der i forbindelse med budgetforhandlinger for 2013 laves en justering af driftsrammen, således budgettet for vejvedligeholdelse udvides fra 2013 og frem.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 9.834.000 kr. til fortsættelse af igangværende projekt med gennemførelse af Herning Kommunes følgearbejder i forbindelse med Statens anlæggelse af Sunds Omfartsvej.
 
Følgearbejderne omfatter en forlængelse af Hjejlevej og Skalmejevej.
 
De nye vejes årlige afledte driftsudgift fra 2013 og fremefter er beregnet til 560.000 kr.
 
Finansieringen af de kommende afledte driftsudgifter kan enten findes indenfor den eksisterende budgetramme eller via en omprioritering af budgetrammerne i forbindelse med budget 2013.
 
Såfremt den afledte driftsudgift skal findes indenfor den eksisterende budgetramme får det konsekvenser for vedligeholdelsesniveauet på kommunens øvrige veje.
 
Det vil konkret betyde, at flere af kommunens mindre veje vil blive endnu mindre vedligeholdt.
 
Forvaltningen anbefaler, at den kommende afledte driftsudgift i forbindelse med Sunds omfartsvej indgår i budgetforhandlingerne for 2013. Der skal laves en justering af driftsrammen, således budgettet for vejvedligeholdelse udvides med 560.000 kr. fra 2013 og frem.

Økonomi

De nye vejes afledte driftsudgift fra 2013 og fremefter er beregnet til 560.000 kr. og søges indarbejdet i vejdriftsbudgettet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 9.834.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222074 Sunds Omfartsvej - følgearbejde, til forbrug i 2012,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 9.834.000 kr. i 2012 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.  

 

at der i forbindelse med budgetforhandlinger for 2013 laves en justering af driftsrammen, således budgettet for vejvedligeholdelse udvides med 560.000 kr. fra 2013 og frem.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.