Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

27. Anlægsregnskab for modernisering af bybusbetjeningen samt udskiftning af bro i Nybro

Sagsnr.: 05.03.00-G00-2-10 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Anlægsregnskab for modernisering af bybusbetjeningen samt udskiftning af bro i Nybro

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Børge Nielsen, Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Øvrige sagsnumre: 13.05.00-G00-8-10

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab på modernisering af bybusbetjeningen i Herning samt udskiftning af bro over Storåen i Nybro
 
Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet følgende anlægsregnskaber:
 

Sted nr.
Anlæg
  Bevilling
   Forbrug
    Forskel
222075
Modernisering af bybusbetjeningen
1.018.000
 1.148.639
 - 130.639
223087
Udskiftning af bro, Aulumvej, Nybro
2.930.000
 2.848.395
     81.605

 
Bemærkninger: Sted nr. 222075. Modernisering af bybusbetjeningen.
Byrådet besluttede den 22. juni 2010, at bevilge midler til implementering af det nye bybusnet ved oprettelse nye stoppesteder og fjernelse af andre som blev overflødige.

 

Derudover er der gennemført en modificering af bump samt andre mindre nødvendige tilretninger af vejanlægget for at busserne kunne køre på de nye ruter efter køreplanskiftet i sommeren 2010.


Der er et merforbrug på 130.639 kr. og grunden er primært, at det viste sig nødvendigt at ombygge to eksisterende busslusegrave, således at minibusserne kan passere.
 
Bemærkninger: Sted nr. 223087. Udskiftning af bro, Aulumvej, Nybro
Byrådet den 12. april 2011 at bevilge midler til udskiftning af broen over Storåen på Aulumvej, da den eksisterende bro var nedbrudt i et omfang, så den ikke kunne genopbygges. Arbejdet er udført i 2011 som planlagt.

 

Der er et mindreforbrug på 81.605 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.