Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

200. Mødekalender 2017

201. Vinter- og renholdelsesregulativ for Herning Kommune

202. Ændring af placering af ny genbrugsplads i Sunds

203. Godkendelse af gebyrer for renovationsområdet 2017

204. Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af køkkener i udlejningsboliger

205. Lillelund Engpark - Rekreativt område

206. Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring

207. Møde i Grønt Råd

208. Fastlæggelse af principper for udarbejdelse nye regulativer for Røjenkær Bæk

209. Orientering om afslag på ansøgning om Danmarks Friluftslivskommune 2016

210. Godkendelse af lukning af Herning Park Camping

211. Foreløbig vedtagelse af tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - Sinding

212. Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - Nørhedevej 10, Ørnhøj

213. Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - Sandetvej 19C, Sdr. Felding

214. Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - Rotvigvej 4a, Aulum

215. Haunstrup Hovedgade 24 - fastlæggelse af niveauplan

216. Emil Reesens Vej 51, Herning - overskridelse af byggeretten

217. Orientering om ansøgt udstykning af Spinkebjerg 93, Gjellerup

218. Orientering om retsafgørelse efter politianmeldelse

219. Orientering om politianmeldelse

220. Orientering om tildeling af tilladelser til taxikørsel under Herning Taxas bestillingskontor

221. Meddelelser