Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

210. Godkendelse af lukning af Herning Park Camping

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Godkendelse af lukning af Herning Park Camping

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forpagteren af Herning Park Camping opsagde pr. 31. marts 2016 sin forpagtningsaftale med Herning Kommune.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 22. februar 2016, pkt. 86, at Herning Park Camping lukkes pr. 31. marts 2016, såfremt der ikke kunne findes en køber eller forpagter, der ønskede at overtage og drive campingpladsen fremadrettet. Udvalget vil på mødet blive orienteret om nogle af de henvendelser, som kommunen også har fået efter udløbet af ansøgningsfristen.

 

Det er ikke lykkedes, hvorfor pladsen lukkes pr. 1. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Sagen har i flere omgange tidligere været behandlet i Byplanudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget, senest den 8. februar 2016, pkt. 51, hvor det blev besluttet, at pladsen lukkes, hvis det ikke var muligt at finde en køber til overtagelse af denne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den 22. februar 2016, pkt. 86, at pladsen lukkes, hvis der ikke kunne findes en køber eller en ny forpagter til pladsen.

 

På denne baggrund blev der indrykket annonce om forpagtning af pladsen, hvor der efterfølgende var 1 person, der var interesseret i at indgå en eventuel forpagtningsaftale. Der har endvidere været flere efterfølgende forespørgsler, som ikke har ført til konkret interesse for at indgå forpagtningsaftale.

 

Der blev efterfølgende afholdt møde med den interesserede, vores nuværende forpagter samt forvaltningen.

 

På grund af utilstrækkelig omsætning på pladsen, har den interesserede forpagter den 28. august 2016 meddelt Herning Kommune, at han alligevel ikke er interesseret i at forpagte pladsen.

 

Forvaltningen har holdt pladsen åben i perioden 1. juni – 30. september 2016 i håbet om, at der kunne komme en ny forpagter. Også for, at pladsen ikke først blev lukket for derefter at skulle genåbne.

Herning Kommune har i den forbindelse haft en månedlig udgift på 15.000 kr., i alt 60.000 kr., til den tidligere forpagter for tilsyn og drift af pladsen.

 

Budgettet til driften af campingpladsen har været indtægten for bortforpagtningen. Budgettet er derfor sat til 0 kr.

 

Man har over årene måttet nedskrive forpagtningsafgiften fra tidligere 66.000 kr. til senest 40.000 kr.

 

Efter ferien og efter udløbet af den annoncerede frist for at finde en ny forpagter, har forvaltningen modtaget enkelte både mundtlige og skriftlige henvendelser, fra personer som var interesserede i eventuelt at overtage stedet eller forpagtningen. Forvaltningen vurderer at ingen af henvendelserne er relevante. Forvaltningen orienterer nærmere herom på mødet.

 

Forvaltningen anbefaler derfor at campingpladsen lukkes og driften på bygninger og anlæg ophører pr. 1. oktober 2016. Forvaltningen sørger for, at pladsen udmeldes ved Dansk Campingråd m.fl.

 

Forvaltningen vil herefter vurdere, om arealet kan overgå til andet formål. Området er idag udlagt til campingformål i lokalplan.

 

Den nuværende forpagter vil informere pladsens beboere om lukningen samt sørge for rømning af pladsen.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Park Camping lukkes pr. 1. oktober 2016.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt