Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

200. Mødekalender 2017

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Mødekalender 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til datoer for afholdelse af Teknik- og Miljøudvalgsmøder i 2017, samt forslag om et ekstra møde i december 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

 2016

Forslag til Teknik- og Miljøudvalgsmøder

December

Torsdag den 15.

2017

 

Januar

Mandag den 23.

Februar

Mandag den 20.

Marts

Mandag den 13.

April

Torsdag den 27. april (Teknik & Miljø '17 i Horsens den 25. og 26.)

Maj

Mandag den 29.

Juni

Mandag den 19.

Juli

Ferie

August

Mandag den 14.

September

Mandag den 4. og mandag den 25.

Oktober

Mandag den 9.

November

Ingen

December

Mandag den 4.

Mødestart kl.8.30. 

Temadage og faglige studieture søges indpasset efter behov.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mødedatoer godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog afholdes mødet i april onsdag den 26. kl. 14.

Bilag

  • Forslag til mødedatoer 2017