Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

218. Orientering om retsafgørelse efter politianmeldelse

Sagsnr.: 13.02.01-K08-4-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering om retsafgørelse efter politianmeldelse