Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

209. Orientering om afslag på ansøgning om Danmarks Friluftslivskommune 2016

Sagsnr.: 00.06.04-Ø34-1-16 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Orientering om afslag på ansøgning om Danmarks Friluftslivskommune 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Louise Berg Hansen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at Herning Kommune den 15. august 2016 modtog afslag på ansøgningen til Friluftsrådet om at blive Danmarks Friluftskommune 2016. Vinderen blev Vejle Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Dette års tema har haft fokus på "Planlægning og forvaltning af friluftslivet". Friluftsrådet er i færd med at fastlægge næste års tema. Når temaet er fastlagt vil det fremgå af hjemmesiden; www.friluftsraadet.dk/friluftskommune.

 

I forbindelse med den fremtidige indsats for friluftslivet, gør Friluftsrådet opmærksom på, at Kredsbestyrelsen for Midtvestjylland gerne vil inddrages i udviklingen af de fremtidige friluftslivsprojekter i Herning Kommune.

Forvaltningen tager kontakt til kredsbestyrelsen for at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afslag på ansøgning